تقویم انتشار مجله

موضوعات روی میز تحریریهٔ آوند

برای شماره‌های آتی آوند در سال ۱۴۰۱

 • تحولات شرکت سایه و مضووعات جدید در هتل‌برج مسکونی باران ۳

  تحولات شرکت سایه و مضووعات جدید در هتل‌برج مسکونی باران ۳

 • تحلیل بازار مسکن در تهران در سال ۱۴۰۱

  تحلیل بازار مسکن در تهران در سال ۱۴۰۱

 • گزارشی از پیاده‌سازی سامانه BIM در شرکت آفتاب و گروه باران

  گزارشی از پیاده‌سازی سامانه BIM در شرکت آفتاب و گروه باران

 • چالش‌های تازه پیش روی باران‌هوم؛ با نگاه به بازار بزرگ طراحی داخلی

  چالش‌های تازه پیش روی باران‌هوم؛ با نگاه به بازار بزرگ طراحی داخلی

 • تحولات هلدینگ باران در سال ۱۴۰۱، از منظر تغییرات ساختار سازمانی

  تحولات هلدینگ باران در سال ۱۴۰۱، از منظر تغییرات ساختار سازمانی

 • مأموریت‌های تازهٔ شرکت آرمان در هلدینگ باران

  مأموریت‌های تازهٔ شرکت آرمان در هلدینگ باران

دکمه بازگشت به بالا