طنز سازمانی

سازمان استراتژیک! (کارتون‌های سازمانی)

ما که یک نقشهٔ استراتژی خیلی خوب داریم. پس مشکل چیه؟!

[وقتی از استراتژی هلدینگ و استراتژی شرکت صحبت می‌کنیم، از چه صحبت می‌کنیم؟! و چرا باید گاهی وقت‌ها نگران باشیم؟!]

دوستان! همت کنیم و کتاب استراتژی سازمان را یک بار ورق بزنیم!

تنها شاخص OKR که باید نگران آن باشی اینه که من چقدر خوب به نظر برسم!

هرچی دیتا می‌شد از سازمان جمع کردیم! آیا حالا دیگه مشکلی برای موفقیت سازمان وجود نداره؟!

از مجلهٔ اقتصادی تماس گرفتند و گفتند می‌خواهند یک مقاله در مورد ۱۰ مدیر خانم موفق سازمان ما منتشر کنند. سریع ۷ تا کارمند خانم جدید استخدام کنید!

«تغییر اتفاق می‌افتد» (ولی نه برای من!)

به نظرم وقتش رسیده یکی از واحدهای سازمان رو مهار کنیم!

دکمه بازگشت به بالا